Dom Dziecka nr 2

91-224 Łódź, ul. Aleksandrowska 137
telefon do wychowawców: 504-458-425

Dom Dziecka nr 10

90-061 Łódź,ul. Nawrot 3
telefon do wychowawców: 42-631-01-68

Centrum Administracyjne nr 1, Łódź ul. Aleksandrowska 137
e-mail : dom@radosnydomdziecka.pl
NIP: 94711077009, Regon: 001321048
tel.: 42 655 72 22, fax.: 42 652 85 00

KLAUZULA INFORMACYJNA


Biuletyn Informacji Publicznej