MIESZKANIE USAMODZIELNIENIA FUNKCJONUJĄCE PRZY DOMU DZIECKA NR 2 W ŁODZI

Aby ułatwić dzieciom start w dorosłość, w roku 2010, pozyskaliśmy lokal z przeznaczeniem na mieszkanie usamodzielnienia. Po kilkumiesięcznym adaptowaniu go do wymaganych standardów, w listopadzie 2011 roku, mieszkanie zostało oddane do użytku. Docelowo zamieszkiwać w nim będzie 10 wychowanków, w wieku od 14 roku życia. Dzieci będą przebywały tam pod opieką 5 wychowawców. Program pracy wychowawczej zakłada podniesienie poziomu umiejętności życiowych przebywającej tam młodzieży, co w przyszłości owocować będzie wyższym stopniem przystosowania społecznego usamodzielnianych wychowanków.

Pracę wychowawców wspierać będą zatrudnieni w placówce specjaliści: psycholog i pedagog. Lokal, o powierzchni 270,24m2 usytuowany jest na parterze, w prawej oficynie, nieruchomości położonej przy ulicy Nawrot 31.

Lokal posiada wszystkie media. Mieszkanie ogrzewane jest za pomocą pieca gazowego, a woda, ze względów bezpieczeństwa, ogrzewana jest za pomocą term elektrycznych. Mieszkanie posiada 5 sal sypialnych 1-3 osobowych, salę komputerową, 2 łazienki, 2 ubikacje, kuchnię i jadalnię oraz salon. Dodatkowo w mieszkaniu znajdują się 2 pomieszczenia gospodarcze. Lokal jest bardzo wygodny i nowocześnie urządzony. Sale oraz inne pomieszczenia posiadają wyposażenie dające duży komfort przebywającym tam dzieciom. Remont lokalu został w całości sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Miasta Łodzi i wyniósł 231.562,09 zł

Na wyposażenie pomieszczeń wydatkowana została kwota 65.500,00 zł., z czego:- kwota 37.000,00 zł pozyskana została z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 r. – „Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej poprzez pomoc w uzyskaniu odpowiedniego standardu warunków życia – wyposażenie mieszkania usamodzielnienia”,- kwota 28.500 zł. pochodziła z budżetu Miasta Łodzi.

OTWARCIE MIESZKANIA USAMODZIELNIENIA, WIZYTA WICEPREZYDENTA MASTA ŁODZI PANA KRZYSZTOFA PIĄTKOWSKIEGO – 08.12.2011