Dom dziecka nr 2 to placówka opiekuńczo wychowawcza o charakterze koedukacyjnym, przeznaczoną dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców.

W chwili obecnej w placówce nr 2 przebywa 23 wychowanków, oraz 12 w Domu Dziecka nr 10.