Domem Dziecka kieruje Dyrektor mgr Leszek Baranowski.

Personel pedagogiczny:
Pedagog
Psycholog
Wychowawcy
Pracownik socjalny
Personel kadrowy
Personel obsługi